Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:159-66 - Vol. 52 Núm.196

Activitat física i salut de docents. Una revisió

Yury Rosales-Ricardo a, David Orozco a, Lorena Yaulema a, Ángel Parreño a, Vinicio Caiza a, Virginia Barragán a, Alejandra Ríos a, Lilia Peralta b

a Escuela de Educación para la Salud, Facultad de Salud Pública, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Chimborazo, Ecuador
b Escuela de Nutrición, Facultad de Salud Pública, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Chimborazo, Ecuador

Resum

La majoria de docents de les universitats tenen un estil de vida sedentari, fruit de la pròpia feina. Per tant, es feu un estudi de revisió documental i bibliogràfica d’articles científics, publicats entre gener de 1999 i febrer de 2016, amb l’objectiu d’actualitzar els coneixements existents sobre l’activitat física relacionada amb la salut dels docents, a nivell internacional. Les bases de dades consultades foren Medline, Scopus i Scielo. La cerca es féu amb PubMed i es classificaren 2 objectius de cerca. S’empraren les paraules clau següents: activitat física, exercici físic, docents, en idioma espanyol i anglès (physical activity, physical exercise, teachers). Se seleccionaren els estudis en què s’estudiava l’activitat física de docents de tot tipus d’ensenyament, a nivell internacional. Es localitzaren 8 estudis, tots aplicats, de diferents nivells d’experimentació (pre-, quasi-i experimental) que demostraven els beneficis de l’activitat física en poblacions de docents i futurs docents.