Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:3-9 - Vol. 52 Núm.193

Adaptació de l’aorta a l’entrenament. Perspectiva fisiològica

Francisco Javier Calderón Montero a

a Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Espanya

Resum

La funció d’amortiment de les oscil·lacions de la pressió de la sang fa de l’aorta una «prolongació» de la funció ventricular sistòlica. Aquesta es posa encara més de manifest en l’exercici de resistència, durant el qual es produeix un increment de l’índex d’ejecció d’unes 4 vegades els valors de repòs. De la mateixa manera que, a conseqüència de l’entrenament, es produeix una adaptació de la morfologia cardíaca, l’aorta experimenta una modificació de l’estructura que permet una funció amortidora millor. Els esportistes que poden experimentar un grau d’adaptació més gran, tant de les cavitats cardíaques com de l’aorta, són els que demanen una exigència cardiovascular elevada, un alt component dinàmic i un component estàtic moderat. En els éssers humans, mitjançant mesures incruentes (ecocardiografia, ressonància magnètica, fonamentalment), s’ha demostrat un increment de la grandària de l’aorta en els esportistes amb major exigència cardiovascular.