Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:45-52 - Vol. 52 Núm.194

Avaluació per Ultrasound Tissue Characterization dels tendons rotulars de jugadors de bàsquet; comparació entre professionals versus jugadors en formació, i asimptomàtics versus simptomàtics

Gemma Hernández a, David Domínguez a, Jordi Moreno b, Lluís Til c, Lluís Capdevila b, Carles Pedret d, Hans van Schie e, Gil Rodas a

a Serveis Mèdics, Futbol Club Barcelona, Barcelona, Espanya.
b Facultat de Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, Espanya.
c Serveis Mèdics, Futbol Club Barcelona, Barcelona, Espanya. CAR Sant Cugat-Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, Barcelona, Espanya.
d Clínica Mapfre de Medicina del Tenis, Barcelona, Espanya. Clínica Diagonal, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espanya.
e Department of Scientific Research, UTC Imaging, Stein, Països Baixos. ISEH, University College London Hospitals, Londres, Regne Unit.

Resum

Introducció: L’ecografia convencional permet identificar els canvis macroscòpics que es produeixen al tendó patològic, tanmateix, aquests canvis no es correlacionen bé amb els símptomes o la resposta al tractament. La Ultrasound Tissue Characterization (UTC) avalua l’estructura del tendó en 3 dimensions i la classifica en 4 ecotipus. L’objectiu d’aquest estudi fou investigar l’estructura del tendó rotular de jugadors de bàsquet utilitzant la tècnica de la UTC i estudiar les diferències entre jugadors professionals i en formació, comparant la cama dominant amb la cama no dominant, i els simptomàtics amb els asimptomàtics.

Material i mètodes: S’inclogueren a l’estudi un total de 40 tendons rotulars (20 jugadors de bàsquet). L’estructura del tendó rotular (proximal, medial i distal) es quantificà mitjançant UTC a l’inici de la pretemporada. La fiabilitat inter i intraobservador s’estudià mitjançant el coeficient de correlació intraclasse (CCI).

Resultats: La mitjana d’edat dels 10 jugadors professionals i la dels 10 jugadors en formació fou de 28,1 (DE: 4,5) i 17,6 (DE: 1,13) anys, respectivament. L’espessor del tendó rotular fou major en els jugadors professionals (p < 0,05), a la cama dominant (p < 0,05) i als tendons simptomàtics (p < 0,05). No es trobaren diferències significatives en els ecotipus, llevat del cas de l’ecotipus ii del tendó rotular dret en la porció proximal, entre els jugadors professionals i els jugadors en formació (p = 0,05), i en els ecotipus iii i iv del tendó dret en la porció proximal, entre els jugadors simptomàtics i els asimptomàtics (p < 0,05). Es trobà una fiabilitat alta amb aquestes tècniques (CCI = 0,80-0,99).

Conclusions: S’ha valorat el patró ecogràfic dels tendons rotulars de jugadors de bàsquet utilitzant UTC. L’espessor del tendó rotular és major en els jugadors professionals que en els jugadors en formació. També s’ha observat major grossària dels tendons simptomàtics que la dels asimptomàtics. No hi hagué diferències importants en el patró UTC entre els jugadors professionals i els jugadors en formació, ni entre els simptomàtics i els asimptomàtics.