Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:11-6 - Vol. 52 Núm.193

Contraindicacions cardiològiques per a la pràctica esportiva

Gonzalo Grazioli a, Daniel Brotons b, Fernando Pifarré b, Maria Sanz de la Garza a, Sílvia Montserrat a, Bárbara Vidal a, Carles Miñarro c, Ramón Pi d, Georgia Sarquella-Brugada e, Josep Antoni Gutiérrez b, Josep Brugada a, Marta Sitges a

a Institut Clínic Cardiovascular, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, Catalunya, Espanya
b Consell Català de l’Esport, Catalunya, Espanya
c Centre d’Alt Rendiment, Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Espanya
d Futbol Club Barcelona, Barcelona, Catalunya, Espanya
e Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Catalunya, Espanya

Resum

La mort sobtada a l’esport la majoria de vegades és causada per malalties cardíaques. L’objectiu del cribratge preparticipatiu és poder identificar els individus que requereixen un tractament específic per continuar fent esport o cessar la pràctica esportiva. L’evidència científica actual es basa en recomanacions d’experts que, en alguns casos, són controvertides i, en ocasions, poc pràctiques. Aquesta revisió té per objectiu donar un enfocament actualitzat i pragmàtic de les recomanacions als esportistes amb cardiopatia.

Article

Introducció

Els beneficis cardiovasculars que aporta l’exercici moderat estan ben establerts1, tot i que l’exercici pot provocar ocasionalment la mort sobtada cardíaca en esportistes amb malaltia cardíaca de base2. En aquest context, la desqualificació de l’esport en els individus afectats ha demostrat que és una estratègia útil en l’únic estudi realitzat amb aquest objetiu3.

L’actualització recent de la conferència de Bethesda4 aporta recomanacions de nivell C (opinió d’experts) per als esportistes competitius, però en alguns punts difereix de les recomanacions europees en miocardiopaties i valvulopaties5, arítmies i canalopaties6,7, i cardiopaties congènites8. El grup de cardiologia esportiva de la Societat Europea de Cardiologia9 inclogué recomanacions per als esportistes no competitius, és a dir, els que practiquen esport recreatiu i activitat física en general, que no havien estat incorporades en recomanacions prèvies; també en dita publicació s’afegeix un canvi d’utilitat pràctica en el moment de fer una recomanació mèdica per a la pràctica de l’esport, canviant el component dinàmic de la classificació de Mitchell10 (taula 1) pel percentatge de freqüència cardíaca (FC) màxima obtinguda en una prova d’esforç amb anàlisi de gasos respirats; o bé amb l’equivalent en l’escala de Borg, d’esforç percebut (taula 2).

Taula 1. Classificació dels esports de Mitchell

Taula 2. Escala de Borg

Definicions

El tipus d’activitat física té una importància especial per recomanar la intensitat de l’exercici. A continuació es defineixen les activitats en la nomenclatura de les quals hi ha consens internacional.

Activitat física

Moviment corporal actiu per contracció muscular que augmenta la taxa metabòlica per damunt del nivell de repòs. L’activitat moderada es defineix com una activitat entre 3-6 MET i vigorosa quan és > 6 MET8.

Exercici regular

És l’activitat física planificada, estructurada i repetitiva que es realitza per sobre dels 30 min almenys 3 dies per setmana durant els últims 3 mesos amb moderada intensitat; té com a objectiu mantenir o millorar la forma física11.

Esport recreatiu

Activitat física sense necessitat de jugar a una intensitat major que la desitjada pel participant. L’activitat o l’esport poden ser organitzats o informals, i poden ser espontanis o estructurats perquè hi hagi competència entre els participants o equips. Tanmateix, tot participant pot deixar de participar o pot disminuir la intensitat de la participació en qualsevol moment, sense la pressió d’ell mateix o dels altres per continuar8.

Esport competitiu

Esport organitzat, competitiu, en què les activitats físiques es regeixen per regles per mantenir un joc net. Existeix pressió per entrenar o jugar, i són a una intensitat alta, independentment de si aquesta mateixa intensitat és desitjada o recomanada pel participant. L’origen d’aquesta pressió pot ser del propi esportista, dels companys, dels entrenadors o dels espectadors8.

Elit

Esportista competitiu que entrena > 6 h a la setmana i que regularment competeix a nivell regional, nacional o internacional12.

Recomanacions

L’objectiu d’aquesta revisió és resumir les principals anomalies i cardiopaties que es poden trobar en esportistes i pretén donar una recomanació i una pauta general de l’actitud a seguir en el cas de la recomanació de l’aptitud cardiològica per a la pràctica esportiva prenent els principals grups de malalties cardíaques, és a dir: miocardiopaties (taula 3), valvulopaties i aorta (taula 4), arítmies i canalopaties (taula 5), i cardiopaties congènites (taula 6). Per a cada una de les alteracions s’atorga una pauta de la intensitat d’exercici recomanat segons el tipus d’esport recreatiu o competitiu. Amb l’objectiu de simplificar aquestes indicacions s’atorga el color vermell si l’esport competitiu està contraindicat i l’esport recreatiu està permès si és de component estàtic baix (Mitchell I) i es practica a una intensitat menor al 0% FC màxima o menor al 5 de l’escala de Borg, i un color groc quan és permès l’esport competitiu només en els esports de la classificació de Mitchell IA (p. ex., golf, bowling) i l’esport recreatiu està permès si és d’un component estàtic baix-moderat (Mitchell I i II) i es realitza a una intensitat menor al 75% FC màxima o menor al 6 de l’escala de Borg. Tanmateix, cal destacar que la decisió ha de ser sempre individualitzada i personalitzada, segons la severitat de la cardiopatia, les comorbiditats del subjecte, la modalitat i disciplina esportiva que es practiqui i, de forma important, també l’entorn personal del subjecte.

Taula 3. Recomanacions en miocardiopaties9,13

Taula 4. Recomanacions en valvulopaties i aorta9,14-16

Taula 5. Recomanacions en arítmies i canalopaties6,7,17,18

Taula 6. Recomanacions en cardiopaties congènites9,19

Tornar a jugar

La taula 7 mostra les recomanacions sobre quan és possible la tornada a l’esport competitiu («tornar a jugar») després de les diferents intervencions terapèutiques cardiològiques que s’hagin dut a terme. Es recomana, si el procediment no ha presentat complicacions, l’inici de l’entrenament progressiu i pautat en els dies previs a la competició.

Taula 7. «Tornar a jugar» en esport competitiu posterior a un tractament intervencionista

Conflicte d’interessos

Els autors declaren que no tenen cap conflicte d’interessos.


Rebut el 18 de setembre de 2016;
acceptat el 27 de setembre de 2016

* Autor per a correspondència.
Correu electrònic: grazioli@clinic.ub.es">grazioli@clinic.ub.es (G. Grazioli)

Bibliografia

1. Sharma S, Merghani A, Mont L. Exercise and the heart: The good, the bad, and the ugly. Eur Heart J. 2015;36:1445-53, http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv090.
2. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, Tierney DM, Mueller FO. Sudden deaths in young competitive athletes: Analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation. 2009;119:1085-92, http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.804617.
3. Corrado D, Basso C, Rizzoli G, Schiavon M, Thiene G. Does sports activity enhance the risk of sudden death in adolescents and young adults? J Am Coll Cardiol. 2003;42:1959-63, http:// dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2003.03.002.
4. Maron BJ, Zipes DP, Kovacs RJ. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Preamble, principles, and general considerations: A scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e256-61, http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000236.
5. Pelliccia A, Fagard R, Bjørnstad HH, Vanhees L, Biffi A, Borjesson M, et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease: A consensus document from the Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2005;26:1422-45, http:// dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehi325.
6. Heidbüchel H, Panhuyzen-Goedkoop N, Corrado D, Hoffmann E, Biffi A, Delise P, et al. Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports in patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions. Part I: Supraventricular arrhythmias and pacemakers. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006;13:475-84, http://dx.doi. org/10.1097/01.hjr.0000216543.54066.72.
7. Heidbüchel H, Corrado D, Biffi A, Hoffmann E, Panhuyzen-Goedkoop N, Hoogsteen J, et al. Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports of patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions. Part II: Ventricular arrhythmias, channelopathies and implantable defibrillators. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006;13:676-86, http://dx.doi.org/10.1097/01.hjr.0000239465.26132.29.
8. Takken T, Giardini A, Reybrouck T, Gewillig M, Hövels-Gürich HH, Longmuir PE, et al. Recommendations for physical activity, recreation sport, and exercise training in paediatric patients with congenital heart disease: A report from the Exercise, Basic & Translational Research Section of the European Association of Cardiovascular Prevention. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2012;5:1034-65, http://dx.doi.org/10.1177/1741826711420000.
9. Budts W, Börjesson M, Chessa M, van Buuren F, Trigo Trindade P, Corrado D, et al. Physical activity in adolescents and adults with congenital heart defects: Individualized exercise prescription. Eur Heart J. 2013;34:3669-74, http://dx.doi.org/10. 1093/eurheartj/eht433.
10. Levine BD, Baggish AL, Kovacs RJ, Link MS, Maron MS, Mitchell JH. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 1: Classification of sports: Dynamic, Static, and Impact. A scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e262-6, http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000237.
11. Riebe D, Franklin BA, Thompson PD, Ewing Garber CE, Whitfield GP, Magal M, et al. Updating ACSM’s recommendations for exercise preparticipation health screening. Med Sci Sports Exerc. 2015;47:2473-9, http://dx.doi.org/10.1249/ MSS.0000000000000664.
12. Sheikh N, Papadakis M, Ghani S, Zaidi A, Gati S, Adami PE, et al. Comparison of electrocardiographic criteria for the detection of cardiac abnormalities in elite black and white athletes. Circulation. 2014;129:1637-49, http://dx.doi.org/10.1161/ CIRCULATIONAHA.113.006179.
13. Maron BJ, Udelson JE, Bonow RO, Nishimura RA, Ackerman MJ, Estes NA, et al. Eligibility and disqualification recom- mendations for competitive athletes with cardiovascular ab- normalities: Task Force 3: Hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and other cardiomyopathies, and myocarditis. A Scientific Statement From the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e273-80, http://dx.doi. org/10.1161/CIR.0000000000000239.
14. Maron BJ, Ackerman MJ, Nishimura RA, Pyeritz RE, Towbin JA, Udelson JE. Task force 4: HCM and other cardiomyopathies, mitral valve prolapse, myocarditis, and Marfan syndrome. J Am Coll Cardiol. 2005;45:1340-5, http://dx.doi.org/10.1016/j. jacc.2005.02.011.
15. Mellwig KP, van Buuren F, Gohlke-Baerwolf C, Bjørnstad HH. Recommendations for the management of individuals with acquired valvular heart diseases who are involved in leisure-time physical activities or competitive sports. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2008;15:95-103, http://dx.doi.org/10. 1097/HJR.0b013e3282ef9973.
16. Bonow RO, Nishimura RA, Thompson PD, Udelson JE. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 5: Valvular heart disease. A Scientific Statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e292-7, http://dx.doi.org/10. 1161/CIR.0000000000000241.
17. Zipes DP, Link MS, Ackerman MJ, Kovacs RJ, Myerburg RJ, Estes NAM. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 9: Arrhythmias and conduction defects. A Scientific Statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e315-25, http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000245.
18. Ackerman MJ, Zipes DP, Kovacs RJ, Maron BJ. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 10: The Cardiac Channelopathies. A Scientific Statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e326-9, http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000246.
19. Van Hare GF, Ackerman MJ, Evangelista JAK, Kovacs RJ, Myerburg RJ, Shafer KM, et al. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 4: Congenital Heart Disease. A Scientific Statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e281-91, http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000240.