Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:29-36 - Vol. 52 Núm.193

Esportistes d’alta competició amb índex de massa corporal igual o major de 30 kg/m 2. Obesitat o gran desenvolupament muscular?

Alicia Canda a

a Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Madrid, Espanya

Resum

L’objectiu del treball fou determinar en els esportistes amb IMC en rang d’obesitat la relació entre índexs d’adipositat i greix corporal calculats per antropometria i establir els més vàlids per a aquesta població.

Es realitzà un estudi retrospectiu dels esportistes amb IMC igual o major de 30 kg/m2. La mostra fou de 173 esportistes (151 homes i 22 dones), edat de 23,3 ± 4,9 anys, amb 9,8 ± 5 anys de competició i un entrenament de 16,6 ± 7,1 h/setmana. El protocol inclogué 15 variables i es calcularen els índexs antropomètrics relacionats amb l’adipositat i el greix corporal. Mitjançant les corbes ROC, es comprovà el grau d’exactitud diagnòstica en relació amb l’obesitat (percentatge de greix elevat).

Les variables antropomètriques amb major àrea sota la corba foren els plecs cutanis —i d’aquests plecs, el supraspinal (IC 95%: 0,889-0,974), amb un punt de tall de 21 mm—, seguits del perímetre d’abdomen en relació amb la talla (IC 95%: 0,784-0,916) amb un punt de tall de 0,57. Dels esportistes, el 72% haurien estat mal catalogats d’obesitat pel seu IMC, i s’establí que fins a un IMC de 32,8 kg/m2 en homes pot considerar-se com a sobrepès, degut predominantment al component magre o lliure de greix.

Per diagnosticar l’obesitat dels esportistes, cal estimar el greix corporal mitjançant el mesurament dels plecs cutanis o, si no, mitjançant el mesurament de la circumferència de la cintura en relació amb la talla.