Apunts Medicina de l'Esport Apunts Medicina de l'Esport
Apunts Med Esport. 2017;52:17-22 - Vol. 52 Núm.193

Valoració del VO 2max en esportistes: un rigorós estudi comparatiu entre el test Yo-Yo i el mesurament directe

Aldo F. Longo a, Gustavo D. Aquilino a, Marcelo L. Cardey a, Néstor A. Lentini a

a Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), Buenos Aires, Argentina

Resum

Introducció: Tot i que diversos estudis han reportat els límits de concordança en la valoració del VO2max entre el test Yo-Yo i el mesurament directe, en general no s’ha reflexionat sobre la precisió d’aquests límits. L’objectiu d’aquest estudi fou examinar el grau de concordança en la valoració del VO2max en esportistes entre el test de resistència Yo-Yo (TYY) i el mesurament directe (MD), i quantificar la precisió dels límits de concordança estimats.

Material i mètodes: S’obtingueren les dades d’un grup d’11 jugadors d’hoquei, homes (edat = 22,2 ± 3,6 anys, IMC = 22,1 ± 2,4 kg m−2). L’MD es realitzà amb un test de carrera incremental en cinta de córrer. Per valorar l’estimació indirecta del VO2max s’usà el TYY nivell 1. Per valorar la concordança entre els dos mètodes s’emprà l’anàlisi de Bland-Altman. Els límits acceptables de concordança del 95% foren fixats a priori en ± 5 ml kg−1 min−1.

Resultats: S’observà un biaix estadísticament no significatiu entre TYY i MD (50,78 vs. 51,09 ml kg−1 min−1, p > 0,05). La valoració dels límits de concordança del 95% fou −4,34  i 3,72 ml kg−1 min−1. Els intervals de confiança del 95% per a aquests límits foren, respectivament, des de −6,78 fins a −1,90 ml kg−1 min−1, i des d’1,29 fins a 6,16 ml kg−1 min−1. La diferència entre mètodes semblà que no estava correlacionada amb la magnitud del mesurament.

Conclusions: Es trobà una concordança correcta entre TYY i MD. Això no obstant, la gran diferència dels límits de concordança, degut a la petita dimensió de la mostra, fa que calgui considerar aquests resultats amb precaució.