Journal Information
Number
Vol. 53. Num. 197.January 2018
Pages 1-41
Editorial
El pas al costat
Josep Antoni Gutiérrez i Rincón
Apunts. Medicina de l'Esport 2018;53:1
Treballs originals
Lesions musculars a les diferents categories d’un club professional de futbol espanyol: estudi prospectiu d’una temporada
Javier Raya-González, Luis Suarez-Arrones, Jon Larruskain, Eduardo Sáez de Villarreal
Apunts. Medicina de l'Esport 2018;53:3-9
Gestió de la càrrega en la tendinopatia: progressió clínica de les tendinopaties d’Aquil·les i rotular
Alfons Mascaró, Miquel Àngel Cos, Antoni Morral, Andreu Roig, Craig Purdam, Jill Cook
Apunts. Medicina de l'Esport 2018;53:19-27
Revisió
Reanimació cardiopulmonar i ús del desfibril·lador extern automàtic en l’esport
Gonzalo Grazioli, Xavier Escalada, Luis Serratosa, Jordi Medallo, Josep Gutierrez, Marta Sitges, Josep Brugada
Apunts. Medicina de l'Esport 2018;53:29-31
Exercici físic terapèutic i suplements per al tractament de la fibromiàlgia*
Alfonso Javier Ibáñez-Vera, osé Ramón Alvero-Cruz, Jerónimo Carmelo García-Romero
Apunts. Medicina de l'Esport 2018;53:33-41
Apunts Medicina de l'Esport (English Edition)

Subscribe to our Newsletter

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?