Apunts Medicina de l'Esport (Castellano) Apunts Medicina de l'Esport (Castellano)
Número 191
Julio - Septiembre 2016
Vol. 51. Núm. 191.
Páginas 73-112