Journal Information
Vol. 42. Issue 154.
Pages 63-65 (April 2007)
Full text access
Apunts. Medicina de l'esport, una revista electrònica de 1964 (2)
Apunts. Medicina de l¿esport, an e-journal from 1964 (2)
Visits
...
Ramon Balius Matas
Article information
Full Text

Coincidint amb l'aparició d'aquest número 153, tota la col·lecció d'Apunts. Medicina de l'esport estarà a disposició del lector en versió PDF al portal de la revista. Aquest fet omple d'alegria a l'equip editorial. Ha estat pràcticament mig any de treball continuat per oferir en suport digital tota la col·lecció. Són més de 2.000 articles que completen una col·lecció de gairebé 150 números que han aparegut en suport paper des de 1964 fins 2005.

Per a nosaltres és important poder mostrar tots els articles que han estat publicats a les nostres pàgines, ja que són un reflex fidel de la història de la medicina de l'esport de casa nostra i de la pròpia història de l'esport.

Durant la realització de l'escanejat de la col·lecció i la confecció de la base de dades ens hem adonat de la importància que durant molts anys va tenir l'Apunts per a la medicina de l'esport espanyola i llatinoamericana.

Sorprèn "descobrir" que en la nostra revista hagin escrit referents internacionals tan importants com Astrand, Costill o Waserman, per citar només 3 autors, la vàlua dels quals supera qualsevol comparació.

No sorprèn que en les nostres pàgines hagin publicat la totalitat dels autors espanyols que alguna cosa havien de dir sobre la nostra especialitat mèdica. Durant molts anys ­fins que no varen aparèixer revistes com "Archivos de Medicina del Deporte" ­el nostre Apunts va ésser l'única forma d'expressió que teníem.

Sorprèn, ja des d'una perspectiva històrica, l'agudesa i la visió de futur que moltes editorials de l'antic director de la revista, el Dr. Jesús Galilea, tenia sobre diferents situacions per les que ha passat la medicina de l'esport i que en algunes ocasions les diferents administracions no van comprendre.

No sorprèn en absolut ­als que hem conegut personalment als fundadors de l'Apunts­ que ja en el primer número es parlés de la nostra especialitat ­quan encara a l'estat espanyol no existien les especialitats­ en l'article del Dr. Estruch "Concepto moderno de la labor del médico deportivo" o que algú creiés que podia existir alguna cosa com "la psicología del deporte" en l'article del Dr. Roig Ibáñez "La psicología en la medicina deportiva". Estem parlant de l'any 1964. No sorprèn només si s'ha tingut la sort de conèixer els autors. Dos darrers exemples: en el número 2 apareix un article sobre la "Problemática de la mujer ante el hecho deportivo. La mujer y la práctica de actividades deportivas" del Dr. J. Estruch. Almenys algú al 1964 es preocupava al nostre país ­amb o menor encert­ de què les dones practiquessin esport. I també en el número 2 de la revista el Dr. Castelló va molt més enllà i parlava de "La niña y sus actividades físicas".

Sorprèn, finalment, la quantitat d'articles d'art i esport que va generar el Dr. R. Balius i Juli al llarg de gairebé 30 anys. I això que el que escriu aquestes línies és el seu fill. De forma periòdica, amb cada número de l'Apunts han anat apareixent articles que relacionaven art i esport. L'autor ha estat sempre el mateix i el fet d'incloure una secció dedicada a l'art i l'esport ha estat imitada per altres revistes, amb el mateix autor i el mateix èxit.

No pretenem amb aquesta editorial fer un homenatge als fundadors de la revista. Aquesta editorial només pretén ser una presentació de l'històric de la revista. El millor homenatge que se'ls pot fer és recuperar-los a través de les noves tecnologies que l'era electrònica ens brinda: llegint-los, rellegint-los.

Tots els articles que han estat publicats a les nostres pàgines són un reflex fidel de la història de la medicina de l'esport de casa nostra i de la pròpia historia de l'esport.

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?