Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Piomiositis no traumàtica recurrent en un jugador de futbol professional
Gil Rodasa, Carles Pedretb, Ricard Prunaa, Lluis Tila, Javier Garauc, Jorge Salmerond
a Serveis Mèdics FC Barcelona. Barcelona. Espanya.
b Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI). Tarragona. Consorci Sanitari del Garraf (Unitat Medicina de l'Espot). Barcelona. Espanya.
c Departament de Medicina. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa. Barcelona. Espanya.
d Servei de Radiodiagnòstic Hospital Asepeyo. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Espanya.
Read
6366
Times
was read the article
2359
Total PDF
3384
Total HTML
623
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: X8866581
Original language: Català
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2022 October 0 0 0 0
2022 September 38 30 17 85
2022 August 53 52 17 122
2022 July 62 36 11 109
2022 June 45 44 13 102
2022 May 46 37 7 90
2022 April 42 50 14 106
2022 March 35 58 11 104
2022 February 37 47 13 97
2022 January 35 27 8 70
2021 December 37 61 16 114
2021 November 41 40 11 92
2021 October 44 56 11 111
2021 September 32 43 7 82
2021 August 32 34 8 74
2021 July 38 27 12 77
2021 June 30 31 66 127
2021 May 47 57 32 136
2021 April 103 117 34 254
2021 March 7 5 2 14
2021 February 0 0 0 0
2021 January 0 0 0 0
2020 December 19 16 9 44
2020 November 10 16 5 31
2020 October 23 18 9 50
2020 September 21 32 11 64
2020 August 16 21 7 44
2020 July 17 41 11 69
2020 June 23 16 8 47
2020 May 41 33 13 87
2020 April 14 13 5 32
2020 March 11 21 9 41
2020 February 17 20 10 47
2020 January 12 12 11 35
2019 December 26 17 14 57
2019 November 11 5 23 39
2019 October 11 14 3 28
2019 September 18 11 6 35
2019 August 16 14 8 38
2019 July 12 13 9 34
2019 June 34 32 14 80
2019 May 19 18 7 44
2019 April 23 31 9 63
2019 March 27 20 12 59
2019 February 27 20 4 51
2019 January 32 30 14 76
2018 December 47 48 20 115
2018 November 27 28 10 65
2018 October 43 18 5 66
2018 September 50 26 9 85
2018 August 36 19 5 60
2018 July 38 22 9 69
2018 June 40 18 6 64
2018 May 16 26 10 52
2018 April 68 5 1 74
2018 March 30 13 7 50
2018 February 45 13 0 58
2018 January 38 13 0 51
2017 December 51 8 0 59
2017 November 29 11 0 40
2017 October 26 11 0 37
2017 September 52 28 0 80
2017 August 72 28 0 100
2017 July 58 35 0 93
2017 June 77 36 0 113
2017 May 87 60 0 147
2017 April 57 44 0 101
2017 March 53 25 0 78
2017 February 53 24 0 77
2017 January 35 17 0 52
2016 December 34 15 0 49
2016 November 36 11 0 47
2016 October 44 23 0 67
2016 September 33 13 0 46
2016 August 27 18 0 45
2016 July 32 14 0 46
2016 June 28 11 0 39
2016 May 31 28 0 59
2016 April 34 18 0 52
2016 March 34 26 0 60
2016 February 45 33 0 78
2016 January 39 16 0 55
2015 December 31 15 0 46
2015 November 36 14 0 50
2015 October 33 19 0 52
2015 September 22 11 0 33
2015 August 44 17 0 61
2015 July 31 8 0 39
2015 June 22 15 0 37
2015 May 30 21 0 51
2015 April 25 16 0 41
2015 March 18 7 0 25
2015 February 22 8 0 30
2015 January 23 11 0 34
2014 December 20 7 0 27
2014 November 14 9 0 23
2014 October 39 10 0 49
2014 September 84 7 0 91
2014 August 39 10 0 49
2014 July 22 16 0 38
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?