Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 191-200 (July - September 2010)
Full text access
Resposta de la pressió arterial a la prova d’esforç
Blood pressure response to exercise testing
Visits
8134
Miguel Chiacchio Sieiraa, Alberto Omar Ricartb, Rafael Suau Estranyc
a Unitat de Medicina de l’Esport, Consultes Mèdiques Juaneda Bellver, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya
b Medicina del Deporte, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina
c Medicina de l’Educació Física i l’Esport, Servei de Medicina de l’Esport, Consell de Mallorca, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya
This item has received
Article information
Malgrat que en la pràctica es mesura la pressió arterial durant la prova i en la recuperació de l’esforç, no hi ha xifres clarament establertes de resposta anormal. Diverses poblacions i mètodes estudiats expliquen les diverses definicions. Aquestes dades conflictives provoquen una inadequada consideració de la seva significança clínica i de la conducta que cal seguir. Aquest article revisa treballs rellevants de la resposta de la pressió arterial a la prova d’esforç i, basant-se en l’evidència, proposa una sèrie de valors i conductes de significació diagnòstica i pronòstica
Palabras clave:
Pressió arterial
Prova d’esforç
Reacció hipertensiva
Reacció hipotensiva
Hipertensió futura

Although blood pressure is usually measured during and in recovery from a stress test, there are no clearly established figures of an abnormal response. Different methods and population studies give different definitions. This conflicting data had provoked an inadequate appreciation of clinical significance, and the conduct to follow. This article revises work relevant to blood pressure response in exercise testing, and based on evidence, proposes a series of values and conducts of diagnostic and prognostic significance.

Keywords:
Blood pressure
Stress test
Exercise-induced hypertension
Exercise-induced hypotension
Future hypertension
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?