Journal Information
Vol. 45. Issue 166.
Pages 57-59 (April - June 2010)
Full text access
Importància de l’epidemiologia en medicina de l’esport
Importancia de la epidemiología en medicina del deporte
Visits
7727
Martin Hägglunda, Markus Waldénb, Lluís Tilc, Ricard Prunad
a Fisioterapeuta del deporte, Linköping University, Swedish Football Association, Linköping, Suecia
b Médico del deporte, Linköping University, Swedish Football Association, Linköping, Suecia
c Médico del deporte, FC Barcelona, CAR Sant Cugat, Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona, España
d Médico del deporte, FC Barcelona, Barcelona, España
This item has received
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?