Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 209-212 (July - September 2010)
Full text access
Nous mètodes de valoració de les tendinopaties de genoll en el ciclista
News methods of valuation of knee tendinopathys in cyclist
Visits
6251
Domingo Jesús Ramos Campoa, Jacobo Ángel Rubio Ariasa, Fernando Martínez Sáncheza, Cristina Fermín Rodríguezb, Esperanza Trigueros Galánb, José Fernando Jiménez Díazc
a Laboratori de Rendiment i Readaptació Esportiva, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Espanya
b Hospital Virgen de la Salud, Toledo, Espanya
c Laboratori de Rendiment i Readaptació Esportiva, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Espanya. Serveis Mèdics Club Baloncesto Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid, Espanya
This item has received
Article information
A més de les diagnosis habituals per estudiar les lesions musculoesquelètiques en el ciclista (anamnesi, exploració i proves d’imatge), es considera imprescindible avaluar el corredor lesionat damunt de la bicicleta, a fi de valorar-ne la posició, l’adaptació i els moviments del pedaleig. En aquest treball es conclou que quan el ciclista presenta una lesió tendinosa crònica a l’extremitat inferior, cal explorar-lo durant el pedaleig per avaluar les forces d’aplicació i l’angle de màxima força en ambdues extremitats. En aquests casos, el cicloergòmetre Wattbike utilitzat en aquest estudi suposa una gran ajuda per a l’obtenció de dades que confirmin el diagnòstic definitiu.
Palabras clave:
Lesió de genoll
Ciclisme
Cicloergòmetre Wattbike
In addition to the usual diagnostic methods to study musculoskeletal injuries in cycling (history, examination and imaging) is considered essential to evaluate the injured cyclists on position, alignment and movement while pedaling. This paper concludes that when the rider has a chronic tendon injury in the lower extremity, is necessary to assess the action of pedaling to evaluate the forces applied and the angle of maximum force at both end. The Wattbike cycloergometer used in this study is a great help in obtaining data confirming the final diagnosis.
Keywords:
Knee injury
Cicling
Wattbike cycloergometer
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?