Journal Information
Vol. 49. Issue 181.
Pages 25-29 (January - March 2014)
Vol. 49. Issue 181.
Pages 25-29 (January - March 2014)
Full text access
Relació entre potència aeròbica i anaeròbica i l’Special Judo Fitness Test (SJFT) en judokes iranians d’elit
Visits
...
Article information

Introducció

L’objectiu d’aquest estudi fou valorar la relació entre potència aeròbica i anaeròbica, i el test específic per al judo, Special Judo Fitness Test (SJFT), en judokes iranians d’elit.


Mètode

Dinou judokes d’elit (edat 24,3 [3,1] anys, alçada 1,78 [0,06] m, massa corporal 76,4 [11,2] kg, índex de massa corporal 20,2 [3,6] kg/m2 i greix corporal 11,0 [1,8] %) realitzaren una prova d’esforç en una cinta ergomètrica, el test anaeròbic de Wingate amb acció de braços i l’SJFT. Amb la prova d’esforç a la cinta es calculà el consum màxim d’oxigen (VO2 max) i amb el test anaeròbic de Wingate s’avaluà la potència màxima i mitjana, que descriuen el rendiment a curt termini i la resistència muscular local, respectivament.


Resultats

L’índex de l’SJFT estava en relació inversa amb el VO2 max (r = −0,87, p < 0,01), la potència màxima (r = −0,74, p < 0,01) i la potència mitjana (r = −0,62, p < 0,05).


Discussió

D’acord amb aquestes troballes, s’ha demostrat que l’SJFT és una prova de camp que descriu principalment la potència aeròbica, i en menor grau el rendiment a curt termini i la fatiga muscular local. Per tant, se’n recomana l’ús a entrenadors i preparadors físics com a mesura de supervisió de la potència aeròbica i s’insisteix que cal un test de camp per descriure la potència anaeròbica.

Palabras clave:
Proves d??esforç de camp i de laboratori
Arts marcial
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.