Journal Information
Vol. 44. Issue 162.
Pages 55-56 (April - June 2009)
Full text access
Revista Apunts: fòrum amb recolzament científic
Visits
...
Daniel Brotons i Cuixarta
Article information
Full Text

La revista Apunts sempre l'hem considerada com el nostre òrgan d'expressió, ja que des dels seus inicis ha estat el fòrum on expressem les nostres inquietuds i experiències professionals. Així doncs, mitjançant la revista donem a conèixer els casos clínics més rellevants, els assajos clínico-esportius que poden ser l'inici de projectes de recerca i, fins i tot, els documents de consens nacionals i internacionals que ens marquen un algoritme d'actuació davant de diferents i múltiples circumstàncies del nostre entorn.

De tota manera, tot i que ens queda camí a recórrer, la revista avança, tal com demostra l'increment exponencial de consultes rebudes, i cada vegada som més exigents en el contingut científic, doncs la medicina de l'activitat física i l'esport implica un àmbit de recerca multidisciplinari, i és per això que el comitè de redacció de la revista aposta per articles de revisió que posen de manifest uns resultats epidemiològicament vàlids i que, tal com marquen les regles de predicció clínica, són aplicables al nostre medi.

Les fonts de l'evidència basada en la clínica principalment les obtenim de les estratègies terapèutiques i/o preventives aplicades al nostres pacients individualment i de la recerca epidemiològica, i marquen una pauta d'actuació. La rellevància de l'esport en la recerca d'un rendiment esportiu, o de l'activitat física com a eina de salut, exigeixen procediments terapèutics ben consensuats pel que fa a intervencions tant personals com comunitàries.

Avui dia la pràctica esportiva està de moda, la qual cosa implica que el nostre escenari s'ha fet desmesuradament gran, però és evident que encara no podem estar orgullosos del tot de la intervenció a la pràctica esportiva com a eina de prevenció, doncs som espectadors de veritables pandèmies que requereixen d'intervencions comunitàries en base a estudis epidemiològics.

Així, la revista Apunts pot ser el vincle més adient per tal que tots els especialistes que estem involucrats des d'una vessant o una altra en l'entorn esportiu puguem disposar del suport científic en relació al procediment terapèutic a seguir.

"La revista aposta per articles de revisió que posen de manifest uns resultats epidemiològicament vàlids i que, tal com marquen les regles de predicció clínica, són aplicables al nostre medi."

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?