Journal Information
Vol. 44. Issue 163.
Pages 109-110 (July - September 2009)
Vol. 44. Issue 163.
Pages 109-110 (July - September 2009)
Full text access
Comitè Científic Internacional
International Scientific Committee
Visits
7619
Ramón Balius Matasa
a Editor
This item has received
Article information
Full Text

Senyores i senyors del Comitè Científic Internacional: Benvinguts a l'Apunts!

Juntament amb el número 163 d'APUNTS. MEDICINA DE L'ESPORT apareix a l'organigrama de la revista un nou i flamant Comitè Científic Internacional. El motiu és que volem continuar obrint-nos a l'exterior i fer palès el fet de què som una revista amb vocació internacional, dirigida des de fa molts anys a Llatinoamèrica, però també a la resta de països de món. Per tant, és lògic trobar al llistat una important proporció de professionals d'aquelles contrades.

Als membres del Comitè Científic Internacional se'ls demana que treballin per a la revista en tasques de difusió i supervisió de la mateixa, deixant la seva edició i revisió per a aquells d'ells i de nosaltres que coneguem qualsevol dels idiomes habituals d'APUNTS. Per tant, se'ls demana que estiguin a APUNTS, que la coneguin i que ens aconsellin.

• Que hi siguin, perquè el seu suport ens obliga a perseverar i a fer les coses el millor que nosaltres sabem i en som capaços. La seva presència afegeix prestigi a la revista.

• Que ens coneguin, perquè d'aquesta manera ens ajudaran a obrir-nos més a l'exterior i evitarem caure en arcaiques endogàmies. Comptem amb ells per a que facin difusió als seus respectius països d'una revista electrònica nascuda el 1964, fàcilment accessible a tots els seus articles a través de la xarxa.

• Que ens aconsellin, perquè la transmissió de la seva experiència és de gran ajuda per a fer una revista de qualitat. La idea d'iniciar de forma progressiva la traducció d'articles a l'anglès neix precisament dels consells d'alguns del membres d'aquest nou Comitè Científic Internacional.

El motiu de proposar-nos fer un Comitè Internacional neix gairebé espontàniament i aprofitant els contactes que molts membres del Consell de redacció tenen a nivell internacional. Des del primer dia en què ens varem engrescar a confeccionar aquest Comitè Internacional varem notar molt a prop l'interès que en molts dels avui membres del mateix tenien per la nostra revista i que en algunes ocasions ha culminat amb interessants publicacions d'autors internacionals.

Senyores i senyors del Comitè Científic Internacional: Benvinguts a l'APUNTS!

Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?