Journal Information
Vol. 45. Issue 165.
es
Pages 3-7 (January - March 2010)
Full text access
Modificacions de la composició corporal en dones pre i postmenopàusiques sotmeses a un programa d’aeròbic
Changes in body composition in pre and postmenopausal women after an aerobic program
Visits
5256
María Concepción Robles Gila, Diego Muñoz Marínb, Guillermo J. Olcina Camachob, Rafael Timón Andradaa, Marcos Maynar Mariñoa
a Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura, Càceres, Espanya
b Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura, Càceres, Espanya
This item has received
Article information
Introducció i objectiu: La menopausa comporta una sèrie de modificacions hormonals i un augment del nombre de trastorns —com pot ser una més alta tendència a l’obesitat— que repercuteixen negativament en la salut de la dona pre i postmenopàusica. L’objectiu que ens proposem és descriure les modificacions en la composició corporal en grups de dones pre i postmenopàusiques després d’un programa d’aeròbic. Mètode: Van participar-hi trenta dones sedentàries que complien els criteris d’inclusió. Van seguir un programa d’exercici físic, durant sis mesos, basat en la pràctica de l’aeròbic. Se’ls va fer una valoració antropomètrica per valorar la modificació de la composició corporal i de la distribució del greix, pre i postintervenció. Resultats: s’observa que no es produeixen modificacions significatives en pes corporal, percentatge gras i percentatge muscular en cap dels dos grups, després de fer aeròbic durant sis mesos. Igualment, tampoc no s’observen modificacions significatives en la distribució regional del greix, tan sols s’observen reduccions en el plec tricipital en el cas de les dones postmenopàusiques. Conclusions: Seguir un programa d’aeròbic durant sis mesos no provoca modificacions significatives sobre la composició corporal en dones sedentàries pre o postmenopàusiques
Palabras clave:
Activitat física
Climateri
Dones
Obesitat
Composició corporal
Introduction and objective: Menopause is associated with hormonal changes and with several physiological changes, as a tendency to increase body fat mass. This may influence in a negative way on health status in pre and postmenopausal women. Hence, the aim of this study is to explain modifications in body composition in pre and postmenopausal women after performing an aerobic training program. Material and methods: Sedentary women (n = 30) were involved in this study which performed a six month physical training program based in aerobic sessions. Anthropometric analysis was carried out in order to determine body composition and body fat mass distribution before and after the physical program. Results: There were not differences in body weight, body fat percentage or muscle mass in neither of groups after 6 month performing the aerobic training. Furthermore, there were not statistically significant changes in body fat distribution. We only founded some changes in triceps skin fold in postmenopausal group. Conclusions: Six month after performing a physical training based in aerobic sessions does not produce significant changes in body composition in sedentary pre or postmenopausal women.
Keywords:
Physical activity
Climacteric
Women
Obesity
Body composition
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?