Journal Information
Vol. 52. Issue 195.
Pages 83 (July - September 2017)
Vol. 52. Issue 195.
Pages 83 (July - September 2017)
Full text access
Sistemes Complexos y Esport
Visits
...
Francesc Cosa
a Director de Rendiment, Barça Innovation Hub, Barcelona, Espanya
Article information
Full Text

Malgrat que els estudis de les ciències de l’activitat física i l’esport són relativament joves, des que l’any 1975 es creà el primer Institut Nacional d’Educació Física a Catalunya, les ciències que estudien l’exercici físic i l’esport han evolucionat notablement; així mateix, s’ha anat integrant i consolidant el paper que juguen la recerca i la metodologia científica en el perfil dels diferents professionals que treballen en l’àmbit de l’esport.

En aquest context de cerca constant per a la millora del rendiment, l’aprenentatge d’habilitats motrius i la prevenció de lesions, entre d’altres, els Sistemes Complexos en l’esport apareixen com una nova forma d’entendre i observar la realitat dels jocs-esports; comprendre l’organització jeràrquica dels sistemes vius i la interacció dinàmica que els porta a l’autoregulació representa un primer estadi per assumir que noves metodologies i enfocaments poden ajudar a aconseguir els objectius d’una forma més eficient.

Aquesta visió holística dels sistemes dinàmics ve acompanyada d’una nova terminologia que es va consolidant a poc a poc entre els professionals de l’esport (entrenament integrat, teoria dels sistemes dinàmics, constrenyiments, pertorbacions estocàstiques, assequibilitat, estructures, dinàmiques no lineals, aprenentatge diferencial, variabilitat, etc.).

Tanmateix, a les ciències que estudien els sistemes complexos els queda encara un gran camí per recórrer i reptes per assolir: baixar la teoria al terreny de la pràctica i consolidar els avenços, a partir de l’evidència científica, en són alguns dels importants.

La celebració del congrés «Complex Systems in Sport» és una aposta clara per al coneixement i la innovació que el FC Barcelona dinamitza a través del Barça Innovation Hub. L’aliança institucional entre l’INEFC, el grup de recerca Sistemes Complexos i Esport i el Barça Innovation Hub faran possible reunir els millors especialistes del món en un sol esdeveniment.

Estem segurs que aquest congrés inspirarà tots els assistents i permetrà consolidar i obrir noves relacions i projectes amb l’objectiu de seguir treballant pel lideratge i l’excel·lència dels professionals del nostre club i del món de l’esport en general.


Correu electrònic:francesc.cos@fcbarcelona.cat

Apunts Sports Medicine

Subscribe to our newsletter

Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Cookies policy
To improve our services and products, we use cookies (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.