Journal Information
Vol. 45. Issue 166.
Pages 61-67 (April - June 2010)
Full text access
Embenat neuromuscular: totes les benes tenen les mateixes propietats mecàniques?
Neuromuscular taping: Do all the different tapes have similar mechanical properties?
Visits
6071
José Manuel Fernández Rodrígueza, Luis M. Alegre Duránb, Javier Abián Vicénb, Rafael Carcelén Coboc, Xavier Aguado Jódarb
a Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia, Toledo, Espanya
b Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Ciencias del Deporte, Toledo, Espanya
c Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, Toledo, Espanya
This item has received
Article information
Objectiu: El propòsit del treball era avaluar les característiques mecàniques davant d’esforços de tracció en benes utilitzades en la tècnica de l’embenat neuromuscular (Kinesio Taping). Amb això es pretenia saber si els diversos colors i marques obeeixen a característiques mecàniques diferents. El propòsit final era tenir informació que permeti millorar els protocols de col·locació, amb més o menys tensió, per optimitzar l’acció (terapèutica o d’altra mena) de l’embenat. Mètodes: Es van tallar benes de 30 cm de llarg de les marques Cure Tape (negre, blau, vermell i pell), Sports Tex (negre, blau i vermell), Kinsiotape (blau i vermell) i Kinesiology Tape (blau i vermell). Es van aplicar càrregues progressives per explorar els diversos esforços en la tracció i les elongacions relatives, fins a arribar al trencament de les benes. Resultats: No es van trobar els mateixos comportaments en comparar colors iguals en les diverses marques explorades. La màxima elongació abans de trencar-se va variar entre el 77 i el 106% en les diverses benes provades. La tensió màxima abans de trencar-se va variar entre 4,57 i 8,06 MPa. La mitjana dels mòduls de Young de les zones lineals de les gràfiques esforç/deformació va variar entre 0,0526 i 0,0966 MPa. Finalment, els gruixos de les diverses benes es van situar entre 0,44 i 0,55 mm. Conclusions: És recomanable no canviar de marca ni de color per a una determinada aplicació de l’embenat neuromuscular. D’aquesta manera serà més fàcil aconseguir una tensió de la bena pròxima a l’òptima mitjançant un determinat protocol d’estirament previ.
Palabras clave:
Kinesio Taping
Comportament mecànic
Esforç de tracció
Embenat
Objective: The purpose of the present study was to assess the mechanical characteristics of different types of tape utilized in neuromuscular taping (Kinesio Taping) during stressstrain tests, and find out whether the different brands and colours available in the market show different mechanical characteristics. A secondary purpose was to provide information related to the tape strain during the taping preparation, to optimize the taping effect. Methods: Thirty-centimeter pieces of tape [Cure Tape (black, blue, red and pink), Sports Tex (black, blue and red), Kinsiotape (blue and red) and Kinesiology Tape (blue and red)] were cut and fixed. Then, progressive loads until the point of rupture were applied to calculate the stress-strain relationship for each tape. Results: The different colours and brands explored showed different mechanical behaviours. The greatest elongation before rupture ranged between 77% and 106% of the resting length in the tapes tested. Maximum stress before rupture ranged between 4.57 and 8.06 MPa. Average Young’s modulus in the exponential parts of the stress-strain curves were from 0.0526 and 0.0966 MPa. Finally, the tape thicknesses ranged from 0.44 to 0.55 mm. Conclusions: The large variability found in the mechanical behaviour of the different tapes leads us to recommend the utilization of the same brand and colour for a given purpose. This will allow the physiotherapist to achieve an optimum tension level of the tape with a protocolized tape elongation.
Keywords:
Kinesio Taping
Mechanical behaviour
Mechanical stress
Neuromuscular taping
Elastic modulus;
Physiotherapy
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?