Journal Information
Vol. 49. Issue 183.
Pages 67-73 (July - September 2014)
Full text access
Anàlisi del rendiment en el salt vertical, agilitat i velocitat del xut de futbolistes joves: influència de l’edat
Visits
7673
Felipe García-Pinillosa, Alberto Ruiz-Arizaa, Ana Vanessa Navarro-Martíneza, Pedro A. Latorre-Romána
a Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Jaén, Jaén, Espanya
This item has received
Article information

Objectiu

Analitzar la influència de la categoria d’edat en la capacitat de salt, esprint, agilitat i velocitat de xut de futbolistes joves.


Mètode

Estudi transversal en què participaren 36 jugadors de nivell subelit provinents de les categories inferiors (cadet i juvenil) d’equips de futbol andalusos (edat: 15,87 ± 1,43 anys; massa corporal: 65,38 ± 10,84 kg; alçada: 1,71 ± 0,06 m). S’avaluà la composició corporal, el rendiment en el salt vertical (CMJ), l’agilitat mitjançant el test de Balsom, la velocitat d’esprints en 5, 10, 20 i 30 m i la velocitat del xut amb ambdues cames.


Resultats

Les anàlisis mostraren que els jugadors juvenils tenien un rendiment major en els tests del CMJ, agilitat i velocitat de xut amb ambdues cames que els cadets. No s’aprecien diferències significatives (p ≥ 0,05) en la prova de velocitat, tot i que s’evidencia una tendència clara a favor dels juvenils.


Conclusió

Existeix l’efecte de l’edat durant l’etapa de l’adolescència sobre la capacitat de salt, l’agilitat, la velocitat de xut i, en menor mesura, sobre la velocitat dels jugadors de futbol joves, a més d’associació entre les capacitats condicionals, més influents en el rendiment del futbolista.

Palabras clave:
Força
Futbol
Adolescents
Categoria d’edat
Habilitats específiques
Tests físics
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?