Journal Information
Vol. 45. Issue 167.
Pages 181-184 (July - September 2010)
Full text access
Retorn a la competició després d’una lesió esportiva: la rehabilitació com un tot
Vuelta a la competición tras una lesión atlética: la rehabilitación deportiva global
Visits
8200
Giulio Sergio Roia
a Departament d’Educació & Investigació Isokinetic, Bolònia, Itàlia
This item has received
Article information
Una lesió és de natura multifactorial i produeix danys als teixits, donant lloc a símptomes clínics i diferents graus d’immobilització i repòs que afecten a la capacitat de rendiment de l’atleta com un tot. Per tant, cada lesió ha d’estudiar-se dins l’entorn de l’atleta, així que la recuperació funcional després de la lesió pot ésser considerada com un fenomen psicobiològic multivariat, incloent a l’atleta lesionat. La tornada a les competicions de forma segura després de la lesió és un procés que ha d’involucrar l’atleta lesionat com un tot, on els membres de l’equip de rehabilitació han de treballar junts per estudiar els aspectes biològics, neuromecànics, metabòlics i psicosociològics de la rehabilitació, amb especial èmfasi a les fases finals de la recuperació funcional, que ha de realitzar-se en el camp.
Palabras clave:
Lesió d’atletisme
Rehabilitació esportiva
Full text is only aviable in PDF
Apunts Sports Medicine
Article options
Tools

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?