Journal Information
Issue
Vol. 47. Issue 176.
Pages 113-178 (October - December 2012)
Editorial
L’activitat física: la millor eina per a la promoció de la salut 
Josep A. Gutiérrez i Rincón
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:113
Full text access
Open Article
Treballs originals
Incidència lesional en el futbol professional espanyol al llarg d’una temporada: dies de baixa per lesió
Javier Noya, Manuel Sillero
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:115-23
Full text access
Open Article
Està relacionada l’ansietat tret amb la millora de l’aptitud cardiorespiratòria?
Julio C. Cervantes, Eva Parrado, Lluís Capdevila
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:125-30
Full text access
Open Article
Revisió
Validesa i fiabilitat de les ràtios de força isocinètica per estimar els desequilibris musculars
Francisco Ayala, Pilar Sainz de Baranda, Mark de Ste Croix, Fernando Santoja
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:131-42
Full text access
Open Article
Article especial
Guia de la pràctica clínica de les tendinopaties: diagnòstic, tractament i prevenció
Futbol Club Barcelona
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:143-68
Full text access
Open Article
Carta al director
Ciclisme i salut òssia de l’adolescent
Alejandro Gonzalez-Agüero, José A. Casajús, Germán Vicente-Rodríguez
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:169
Full text access
Open Article
Quan l'esport es fa art
Collages esportius creats per Jens Ullrich
Ramon Balius i Juli
Apunts. Medicina de l'Esport. 2012;47:171-8
Full text access
Open Article
Apunts Sports Medicine

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?